اهداف مرکز


اهداف مرکز تحقیقات کودکان و نوجوانان


1- توسعه وبه کارگیری دانش بشری درزمینه علم سلامت کودکان ونوجوانان

2- انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی وبالینی در جهت اصلاح نظام وارائه خدمات بهداشتی درمان کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی .

3- كنترل بيماري هاي نوزادان و کودکان در سطح استان و ارائه پيشنهادهائي در سطح كشور

4- ارائه روش هاي تكنولوژي پيشرفته در تشخيص بیماری های نوزادان و کودکان و استفاده از آن در امر تحقيقات كاربردي

5- جمع آوری ، تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مقالات ومدارک مربوطه وانتشار آنها

6- ترغیب ، تشویق وبکارگیری محققین       

7-  انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با موضوع مرکز و افزایش تعداد طرحها و جهت دهی تحقیقات در راستای اولویت

8-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران    

9- برنامه ریزی و اجرای سمینارهایی در سطح منطقه، کشور و بین المللی برای مشارکت و همکاری متخصصین و بکارگیری نتایج تحقیقات کاربردی در امر آموزش و مراقبت با تاکید پرستاری جامعه نگر مبتنی بر شواهد و الگوهای مراقبتی بومی.

10- بسترسازی جهت انجام تحقیقات درون بخشی و بین بخشی.

11- ارائه خدمات مشاوره ایی درخصوص طراحی پروپوزال و آنالیز اطلاعات.

12- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور توانمند سازی پژوهشگران حوزه سلامت.

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط