طرح های پژوهشی

 

طرحهای مصوب در سال99

1-    ارزیابی وجود بیمارهای زمینه ای، یافته های اپیدمیولوژیک، علائم بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به Covid-19 در جنوب شرق ایران

2-     دانش، نگرش و عملکرد در مورد کوید 19 از والدین کودکان مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر(ع) زاهدان ، ایران

3-     بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) و استعداد ابتلا  به نقص  دیواره ای دهلیزی مادرزادی در یک جمعیت ایرانی

4-     بررسی پلی مورفیسم -173 G/Cفاکتور مهار کننده مهاجرت ماکروفاژها در کاردیومیوپاتی اتساعی و ارتباط آن با شدت تظاهرات بالینی در مقایسه با گروه کنترل

5-     بررسی  شیوع FC  و فاکتورهای موثر  در ان در مقایسه با گروه رها از FC  در کودکان مراجعه کننده بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)زاهدان

6-     بررسی سطح سرمی روی و منیزیم در کودکان مبتلا به f.cمراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)زاهدان

7-     بررسی خصوصیات دموگرافیک ،کلینیکی وپاراکلینیکی کودکان مشکوک به COVID-19 بستری شده در بیمارستان علی بن ابیطالب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

8-     بررسی مقایسه ای فراوانی واریانت Fok1ژن رسپتور ویتامین D در کودکان مبتلا به برونشیولیت و کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان

9-     بررسی و مقایسه فراوانی واریانتهای Apa1،, BSm1 TaqI ژن ویتامین D رسپتور در کودکان مبتلا به برونشیولیت و کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان

10- بررسی و مقایسه‏ی فراوانی واریانتهای Apa I و Taq1 ژن ویتامین D رسپتور در کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری فوقانی و کودکان سالم

11- بررسی یافته های دموگرافیک بالینی و آزمایشگاهی بیماران با نارسایی کلیه مزمن در شهرستان زاهدان

 

طرحهای مصوب در سال 98

1-سیر بالینی بیماران با PDA  در سیستان و بلوچستان، ایران

 

2-بررسی اختلالات اکوکاردیوگرافی و فاصله QT  در حالت ریسه رفتن در کودکان.

 

3- سیر بالینی بیماران با TF

 

4- سیر بالینی  نقایص دیواره ای مادر زادی قلب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

 

5- مقایسه سختی ائورت در بیماران دیابتی- سلیاکی - کاردیو میو پاتی اتساعی و گروه کنترل

 

6- بررسی شیوع کودک آزاری و ریسک فاکتورهای مرتبط در کودکان زیر 12 سال شهر زاهدان در سال 1397

 

7- بررسی شاخصهای رشد اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان شهر زاهدان در سال 97-98

 

طرحها ی مصوب در سال97

1-    مقایسه پلی مو رفسیم   HLA-DQA1 (rs1129740 A>G  , rs1071630 C>T)در  کودکان با سندروم نفروتیک و کودکان سالم

 

2-   بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی انفولانزا در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب زاهدان در سال 1396.

 

3-  بررسی علل مسمویت در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب زاهدان از سال 1393 تا 1396.

 

4-   بررسی اثر پیشگیری کننده درمان با پروبیوتیک در مقایسه با دارونما در کودکان مبتلا به اولین نوبت ابتلا به عفونت ادراری ساده (غیرپیچیده). یک مطالعه کارآزمایی بالینی چند مرکزی

 

5-   بررسی اختلالات اکوکاردیوگرافی و فاصله QT  در حالت ریسه رفتن در کودکان.

 

6-   بررسی      QTD        در کودکان مبتلا به اپی لپسی مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان وگروه کنترل

 

7-  بررسی فیلتراسیون گلومرولی و عملکرد توبولی در کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی

 

 

 

طرحها ی مصوب در سال 96

 

1-    مقایسه پلی مو رفسیم Angiotensinogen rs699 , angiotensinogen converting Enzyme rs4341, angiotensinogen converting Enzymers46994,angiotensin type 1 receptor rs 5186          در  کودکان با سندروم نفروتیک و کودکان سالم

 

2-   بررسی and TNF-a   , Leptin,  IL-6 در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورو کنترل و مقایسه آن با یافته های اکوکاردیوگرافی والکتروکاردیوگرافی دربیمارستان حضرت علی اصغر(ع) درسال 96-95

 

3-  ارزش تشخیصی NT-pro BNP and leptin در تشخیص زودرس درگیری قلبی در بیماران  کمتر و بالاتر از 10 سال  مبتلا به تالاسمی ماژور در مقایسه با گروه کنترل در مرکز بیماری های خاص در سال 96-1395

 

4-   گزارش نهایی دکتر نورمحمد بخشانی با عنوان " بررسی و مقایسه سوگیری توجه در فرزندان افراد مبتلا به اعتیاد و سالم"

 

طرحها ی مصوب در سال 95

1-    طرح تحقيقاتي خانم دکتر منیژه خلیلی با عنوان " مقایسه فراوانی ﭘﻠﻲﻣﻮرﻓﻴﺴم های -137G>C, -607 C>A در پروموتور  IL18  و -1031T>C و -308G>A در ژن TNFA در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ سلیاک و افراد نرمال در  شهر زاهدان  "

 

 

 


اولویت ها - طرح ها- ارزشيابي مركز- فرم هاي پژوهشی

محتوای مرتبط