تماس با مرکز

زاهدان : میدان دکتر حسابی- بلوارخلیج فارس -بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) - طبقه دوم- مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان

شماره تماس : 33295611 - 054

ایمیل :  cahrc@zaums.ac.ir

فکس : 33295611- 054محتوای مرتبط