اولویت های پژوهشی

 

اولویتهای مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان در سال 97

 

محورهای تحقیقاتی مرکز :

1-    بررسی رشد وتکامل کودکان با تاکید بر سوء تغذیه

 

2-   بررسی  بیماریهای عفونی ، گوارش ، خون ، غدد ، مغز و اعصاب و نوزادان ،قلب اطفال و رابطه بین این بیماریها

 

3-بررسی سلامت اجتماعی و روانشناختی  کودکان ونوجوانان

 

محور های تحقیقاتی و اولویت بندی شده توسط مرکز با کمک مطالعات و تحقیقاتی مثل مطالعات ذیل محقق خواهند شد  .

فرم تعیین حیطه و امتیاز دهی به اولویت های تحقیقاتی

حیطه های الویت : بیماریهای واگیر بیماریهای غیر واگیر تحقیقات نظام سلامت علوم دارویی فنآوری و تجهیزات پزشکی علوم پایه علوم بهداشتی و علوم تغذیه دندانپزشکی سلامت روان حوادث و سوانح سالمندی

جمع امتیاز 60-0

حیطه انتخابی

 

فوریت زمانی

10-0

هزینه و اثر بخشی  10-0  

مقبولیت سیاسی

و اخلاقی

10-0

قابلیت انجام

10-0

مناسبت داشتن 10-0

اهمیت و بزرگی  مساله  

10-0

 عنوان

57

بیماریهای غیر واگیر

8

10

10

10

9

10

بررسی شیوع و سیر بالینی بیماریهای مادرزادی قلب در کودکان

58

بیماریهای غیر واگیر

9

10

10

9

10

10

ارزش تشخیصی پاراکلنیکی در در درگیریهای قلب کودکان

50

بیماریهای غیر واگیر

8

7

9

10

8

8

ژنتیک و بیماریهای مادرزادی قلب کودکان

56

تحقیقات نظام سلامت

9

8

9

10

10

10

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بیماریهای قلب کودکان

57

بیماریهای غیر واگیر

9

8

10

10

10

10

سختی آئورت در بیماریهای مزمن کودکان ( چاقی – سلیاک – تالاسمی – کاردیومیوپاتی )

59

بیماریهای واگیر

10

10

10

9

10

10

بررسی علل بیماری زا کبدی در کودکان

57

بیماریهای غیر واگیر

9

10

10

8

10

10

سلیاک و ارتباط آن با درگیری سایر ارگانها

57

بیماریهای غیر واگیر

یا  بیماریهای واگیر

10

9

10

10

9

9

بررسی سوء جذب و عوامل مرتبط با آن در کودکان

60

تحقیقات نظام سلامت

10

10

10

10

10

10

اختلالات رشد در کودکان

59

بیماریهای غیر واگیر

10

10

10

9

10

10

دیابت و درگیری سایر ارگانهای بدن در کودکان

57

بیماریهای غیر واگیر

10

10

9

8

10

10

تاثیر دارو های ضد اتهابی غیر استروئیدی در بستن PDA در نوزادان ترم و نارس

52

بیماریهای غیر واگیر

7

7

10

10

9

9

سنگ ادراری در کودکان ( بررسی متابولیت ها و عوامل مستعد کننده ژنتیکی )

50

بیماریهای واگیر

7

7

10

10

8

8

عفونت های ادراری ( عوامل مستعد کننده محیطی و ژنتیکی به راههای تشخیص زودرس )

53

بیماریهای غیر واگیر

یا  بیماریهای واگیر

8

9

10

10

8

8

نارسایی حاد و مزمن کلیه ( عوامل مستعد کننده پیشرفت نارسایی کلیه و اثرات عوامل التهابی

52

بیماریهای غیر واگیر

 

8

9

9

8

9

9

بررسی اپیدمیولوژیک تنفسی فوقانی و تحتانی در کودکان

52

بیماریهای واگیر

 

8

9

9

8

9

9

بررسی علل اسهال های حاد در کودکان

52

بیماریهای غیر واگیر

یا  بیماریهای واگیر

8

9

9

8

9

9

بررسی بیماریهای کاوازاکی در کودکان

52

بیماریهای غیر واگیر

یا  بیماریهای واگیر

8

9

9

8

9

9

بررسی آسیب های کلیه در نوزادان و تشخیص و بررسی هیدرونفروز نوزادان

58

بیماریهای غیر واگیر

8

10

10

10

10

10

آنمی ها ( فقر اهن- تالاسمی مینور_کمبود فولات و B12

58

بیماریهای غیر واگیر

8

10

10

10

10

10

اختلالات انعقادی و بررسی عوامل ژنیتیکی در کودکان

58

تحقیقات نظام سلامت

8

10

10

10

10

10

نابرابری  اجتماعی، اقتصادی و دموگرافیکی در سلامت جمعیت کودکان و نوجوانان

55

بیماریهای غیر واگیر

 

8

7

10

10

10

10

بیماریهای دمیلیزان سیستم اعصاب کودکان

55

بیماریهای غیر واگیر

 

8

7

10

10

10

10

سکته  و  فلج مغزی کودکان

55

بیماریهای غیر واگیر

 

8

7

10

10

10

10

 تشنجات و عوارض انها در کودکان

58

بیماریهای غیر واگیر

8

10

10

10

10

10

تالاسمی ماژور و بررسی عوارض انباشتگی آهن ، قلبی ، هورمونی و دارویی در جمعیت کودکان

58

سلامت روان

8

10

10

10

10

10

بررسی اسیب های اجتماعی و علل ان در کودکان و نوجوانان


اولویت ها - طرح ها- ارزشيابي مركز- فرم هاي پژوهشی

محتوای مرتبط