ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر نور محمد نوری

رشته تحصیلی: بیماری های قلب کودکان

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 05433295611

پست الکترونیک: dr_noori_cardio@yahoo.com

دانلود فایل رزومه

 

 

 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط