اولویت های پژوهشی

 

اولویتهای مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان در سال 97

 

محورهای تحقیقاتی مرکز :

1-    بررسی رشد وتکامل کودکان با تاکید بر سوء تغذیه

2-   بررسی  بیماریهای عفونی ، گوارش ، خون ، غدد ، مغز و اعصاب و نوزادان ،قلب اطفال و رابطه بین این بیماریها

3-بررسی سلامت اجتماعی و روانشناختی  کودکان ونوجوانان

محور های تحقیقاتی و اولویت بندی شده توسط مرکز با کمک مطالعات و تحقیقاتی مثل مطالعات ذیل محقق خواهند شد  .

1- سلیاک وارتباط آن با درگیری سایر ارگانهای بدن

2- ژنتیک و بیماریهای مادرزادی قلب

3- تالاسمی و درگیری قلب و اهمیت اکوکاردیوگرافی و بیومارکرها در تشخیص زودرس  زودرس درمانهای اختصاصی (شلاتورها)

4- بررسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلب در کودکان

5- ارزش بیومارکرها در تشخیص بیماریهای مادرزادی و اکتسابی قلب

6- جایگاه اکوکاردیوگرافی داپلر و داپلر بافتی در تشخیص درگیری قلب در بیماران تالاسمی ماژور

7- کاوازاکی و درگیری قلب و تاثیر درمانهای اساسی

8- نتایج و سیر بالینی بیماریهای مادرزادی قلب

9- سیر بالینی VSD

10-  سیر بالینی TF

11-  سیر بالینی سایر  CHD ها

12-  میزان نگرش والدین با کودک مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب

13-  رابطه بین اعتیاد والدین و رخداد بیماریهای مادرزادی قلب

14-  ارزش بیومارکر در بیماران دچارشانت های مادرزادی قلبی قبل و بعد از عمل جراحی

15-   ارزش بیومارکر در بیماران دچارشانت های مادرزادی قلبی قبل و بعد از کاتریسم

16-  ارزش ECG در تشخیص درگیری قلب

17-   داروهای ضد تب در کودکان ( استامینوفن - بروفن )

18-  ارزش تشخیصی BNP در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی

19-  ژنهای مسئول در رخداد بیماریهای بیماریهای مادرزادی قلب کودکان

20-  بتادوگلوبولین توبولی و بیماریهای مادرزادی قلب

21-  درگیری قلب و بیومارکرها در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

22-  مشخصات بالینی و پاتولوژیک بیماران مبتلا به سلیاک

23-  مشخصات نوزادان و کودکان مبتلا به کولستاز

24-  بررسی علل بیماری زا کبدی در کودکان

25-  بررسی وضعیت تغذیه ای کودکان در مهد و کودک و دبستان

26-  بررسی شاخص های رشدی کودکان و نوجوانان

27-  بررسی شیوع افزایش وزن و چاقی در کودکان

28-  بررسی سوء تغذیه در کودکان

29-  بررسی ارتباط BMI با  Renal store

30-  بررسی علل موثر بر افزایش وزن کودکان و نوجوانان

31-  بررسی علل موثر بر چاقی کودکان و نوجوانان

32-  بررسی فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی و عروقی در کودکان و نوجوانان شهر زاهدان

33-  بررسی بعضی از عوامل دموگرافیک در زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه زاهدان

34-  بررسی  شیوع اختلالات خواب در کودکان و نوجوانان

35-  بررسی خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به سندرم نگین باره

36-  بررسی شیوع سردرد در کودکان و نوجوانان

37- بررسی عوامل منجر به مسموميت در کودکان

38- اپيدميولوژی بيماری های مادرزادی قلب در کودکان

39- بررسی شيوع نقايص ديواره ای قلب در کودکان سنين مدرسه

40- پوشش واکسيناسيون دختران در سطح مقطع راهنمايي و دبيرستان

41- اپيدميولوژی عوامل ايجاد بيماری های دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان

42- سنگ ادراری در کودکان( بررسی متابولیت ها و عوامل مستعد کننده ژنتیکی)

43- ريفلاکس نفروپاتی ( شیوع عوامل مستعد کننده ژنتیکی ، پلی مورفیسم سیتوکاین ها )

44- عفونت های ادراری ( عوامل مستعد کننده محیطی و ژنتیکی به راههای تشخیص زودرس درمان )

45- نارسایی حاد و مزمن کلیه ( عوامل مستعد کننده پیشرفت نارسایی کلیه و اثرات عوامل التهابی )

46- سندرم نفروتیک کودکان پلی مورفیسم ژنهای موثر - عوامل اکسیدان و التهابی روش های درمانی

47- بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سیستم عصبی مرکزی ، ادراری ، تنفسی و کودکان

48- بررسی اپیدیولوژیک عفونتهای سیستم عصبی مرکزی ، ادراری ، تنفسی و گوارشی در کودکان

49- بررسی اپیدیولوژیک ، بالینی عفونتهای سیستم عصبی در کودکان

50- بررسی اپیدیولوژیک تنفسی فوقانی و تحتانی در کودکان

51- بررسی علل اسهال های باکتریال در کودکان

52- بررسی علل ویروس اسهال های حاد در کودکان

53- بررسی بیماریهای کاوازاکی در کودکان

54- بررسی علل تب با منشاء ناشناخته در کودکان FUO

55- بررسی عفونتهای بیمارستانی در کودکان

56- بررسی علل نارسایی حاد کلیه و تشخیص زودرس در بخش اطفال و ICU

57- بررسی آسیب های کلیه در نوزادان

58- تشخیص و بررسی هیدرونفروز نوزادان

59- بررسی عفونتهای انگلی شایع در کودکان

60- بررسی عفونت در بیماران با سیستم ایمنی ، سوء تغذیه ، نوتروپنی

61- بررسی  فانکشن قلبی در بیماران تالاسمی ، دیالیزی در نوزادان

62- بررسی بیماری قلبی در کودکان

63- بررسی شیوع مارفان در سنین دبستان تا دبیرستان

64- بررسی فاکتورهای موثر در بروز تشنج ناشی از تب

65- بررسی اثر داروهای جدید ضد صرع در پیشگیری از بروز تشنج ناشی از تب

66- بررسی ژنتیک مبتلایان SMAD

67- اسهال مزمن ، سوء جذب ، یبوست مزمن ، دل درد مزمن ،استفراغ مکرر ، سلیاک ، کولستاز، بیماری مزمن کبدی- گاستریت ، ازفاژیت

68- غربالگری هپاتیت های C,B در بیماران با  ترانسفوزیون های مکرر

69- عوامل مستعد کننده  یبوست در کودکان

70- بررسی اتیولوژی دل درد مزمن در کودکان

71- غربالگری حساسیت های غذایی با تاکید به پروتئین شیرگاو و تاکید به مصرف شیر مادر

72- مطالعات اپیدمیولوژیک و نسبت شناسایی عوامل مرتبط با چاقی در کودکان بالینی زیر 18 سال

73- بررسی علل اسهال مزمن در کودکان

74- بررسی سوء جذب و عوامل مربوط به آن در کودکان

75- شیوع ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان  و نوجوانان

76- بررسی شیوع گاستریت های ناشی از HP و گاستریت های بدون آن

77- غربالگری سلیاک کودکان سال 18-6 ماه

78- بررسی شیوع IDA در کودکان و رابطه IQ

79- بررسی شیوع Theo B در استان

80- بررسی شیوع  آلفا تالاسمی

81-    بررسی شيوع ميزان نارسی در استان

82- بررسی علل زايمان های زود رس در استان

83- بررسی علل مرگ مير نوزادی به ترتيب اهميت

84- ارزيابی عملکرد مراکز تسهيلات زايمانی در ارتباط با کيفيت خدمات اوليه مراقبت های روتين نوزادی در اتاق زايمان و امکانات و تجهيزات موجود

85- بررسی ميزان شيوع زايمان های غير بهداشتی در استان

86- بررسی کيفيت ارجاع جهت پوشش برنامه غربالگری هيپوتيروئيدی در استان

87- بررسی ميزان تغذيه با شير مادر در استان

88- بررسی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در رابطه با ايکتر نوزادی

89- بررسی نگرش و عملکرد مادران در ارتباط با ايکتر نوزادی

90- بررسی ميزان تاثير استفاده از   Nasal CPAP  در نوزادان ELBW

91- بررسی ميزان شيوع اعتياد در بين نوجوانان در استان

92- بررسی شيوع اختلالات روانی و تکاملی در کودکان و نوجوانان

93- بررسی ميزان آگاهی نوجوانان از Sexual health

94- بررسی وضعيت بيمار يابی سل در کودکان استان

95- بررسی وضعيت بهداشت مدارس

96- بررسی وضعيت بيماريابی HIV در کودکان استان

97- آلوده کننده های محيطی

98- سلامت دارو و غذا در کودکان

99- بررسی ميزان اثر بخشی استفاده از طب سنتی در مقايسه با طب مدرن در درمان بيماری های کودکان

100- بهبود سلامت مادر و کودک در مناطق محروم

101- سلامت آب و ميحط زيست

102- کنترل بيماری های واگير دار

103- بررسی فاکتور های محيطی در شيوع آسم کودکان زاهدان

104- بررسی فاکتور های دخيل در اختلالات رشد کودکان زير 12 سال زاهدان

105- بررسی ميزان اگاهی مادران در مراقبت های پس از تولد نوزادان

106- بررسی شيوع کم خونی آهن در کودکان استان

107- بررسی عوارض انباشتگی آهن در بيماران تالاسمی ماژور در استان

108- مشکلات تغذيه در کودکان و نحوه آموزش صحيح تغذيه به  والدين

109- اعتياد والدين در بروز نا هنجاری های مادر زادی در کودکان

110- تصادفات و حوادث غير عمدی در کودکان

111-   کودک آزاری

 

 


اولویت های پژوهشی مرکز

محتوای مرتبط